Spillforumet
Spørsmål og svar om Spillskrinet og produktene våre.
Vil du prøve en annen vri? Her finner du noen regelvarianter.
Noe på hjertet? Send oss GJERNE en e-post

 Visa    Mastercard
Din handlevogn
inneholder 0 varer

Varianter - når du vil prøve en annen vri

Vil du prøve en annen vri? Her er noen regelvarianter:

Carcassonne

Den tyske utgiveren av Carcassonne, Hans Im Gluck, har erfart at enkelte spillere har litt problem med å forstå hvordan bøndene gir poeng ved spillets slutt. De har derfor endret reglene som følger:
Ved spillets slutt tar man for seg eng for eng. Spilleren med flest bønder på enga får 3 poeng pr tilstøtende by. Har spilleren flertall av bønder på en annen eng som også grenser til denne byen, får han nye 3 poeng. Dette betyr altså at en by kan gi poeng til samme spiller for flere enger. Mye enklere å forklare og letter å telle riktig: bare fjern bøndene etterhvert som man teller poeng for dem.

Man har også endret poengverdien for byer som består av kun to brikker. Tidligere fikk man kun 2 poeng for en by som kun gikk over to brikker (dvs. 1 poeng pr brikke), men nå får man 2 poeng pr brikke for alle byer, uansett hvor stor den er. Denne regelen er endret for å få mer strømlinjeformete regler (alle byer teller likt, uansett størrelse - man slipper altså å huske på ekstraregler).

Disse endringene er gjort for at det skal bli lettere for nye spillere å lære seg spillet. Har du spilt Carcassonne med de gamle reglene og kan disse, ser vi ingen grunn til prøve disse nye.

Carcassonne the river

Elvebrikkene kom med i Carcassonne etter vi hadde laget de norske reglene, derfor er det ikke norske regler til disse. Vi har derfor valgt å legge ut en kort forklaring til dem her:

Elvebrikkene kan brukes i stedet for den vanlige startbrikken. Sorter ut elvebrikkene med start og stopp for elven. De andre ti blandes og legges med billedsiden ned. Nå trekker første spiller en elvebrikke og legger denne slik at elven renner videre. Han kan også spille på en følgesmann her etter vanlige regler. Deretter går turen til neste spiller som trekker en ny elvebrikke, legger denne ut på brettet, osv. Man kan ikke legge elven slik at den slynger seg 180 grader tilbake mot utløpet. Den tolvte brikken som legges ut er dammen, elvens ende. Deretter går man i gang med de vanlige brikkene og spiller videre etter vanlige regler.

Poenget med elvebrikkene er å få en litt mer variert start samt at elven ofte er med på å deler opp engene, slik at man unngår at det kun blir en eller to store enger.

Caesar & Cleopatra

Denne varianten har nærmest blitt en standard hos mange C&C-spillere. Den er kreditert Peter Sarrett, og gjelder legging av innflytelses- og aksjonskort:

 • En spiller kan legge to kort med billedsiden ned, men får da ikke lov å spille et aksjonskort, eller
 • ...man kan spille ett innflytelseskort med billedsiden ned og ett med billedsiden opp, og også få spille et aksjonskort

Greg Schloesser, en stor bidragsyter til bl.a. boardgamegeek.com, sier følgende om denne varianten: "I find this vastly improves the game."

Lost Cities

Regler for 4 spillere (av Reiner Knizia):
Du trenger to sett med Lost Cities for å spille. Fra det ene settet brukes alle komponenter, fra det andre brukes kun kortene med verdi 2, 3 og 4. Brettet og de andre kortene legges tilbake i esken. Lost Cities for fire spillere spilles altså med 75 kort. Spillere som sitter på hver sin side av bordet går på lag og spiller på samme side av brettet. Spill som vanlig men med følgende to regelendringer:

 • Når man legger kort til en ekspedisjon, må numrene stige. Man kan altså ikke legge to kort med samme verdi på samme ekspedisjon (f.eks. to treere)
 • I stedet for å ta en normal tur (spille ut og trekke inn kort) kan en spiller velge to av sine kort og gi dem med billedsiden ned til partneren. En spiller kan aldri gjøre dette hvis han da går ned til færre enn seks kort på hånda. Bortsett fra dette har man ikke lov til å snakke om spillet eller hvilke kort en sitter med.

Flere detajer finnes på websiden til Chris Lawson.

Puerto Rico

Puerto Rico for to spillere

På Aleas (utgiveren) hjemmeside for versjoner, finner du følgende "offisielle" variant for Puerto Rico med to spillere. Teksten her er oversatt til engelsk av Chris Brua, 30. mai, 2002:

Introduction
Two conditions were compelling for us (author and publishing house) when we developed the following variant for 2 players: we did not want to make any new material necessary (e.g., new violet buildings), and we wanted the original rules maintained as much as possible so that the conversion from multi-player play to 2-player play was straightforward.

We would like to hear from you what you think of this variant. Which buildings are particularly strong, which weak? What do you like about the game and why? What would you change? Send by e-mail to info@aleaspiele.de

Here now are the few changes:

Play Preparation

 • Each player receives 1 game board and 3 doubloons. The starting governor receives 1 indigo plantation. The other player receives 1 corn plantation.
 • Remove 3 of each plantation type from the remaining stock and place them out of play. Shuffle the remaining tiles and turn 3 face-up (like the standard rules: number of tiles shown = number of players + 1)
 • Likewise remove 3 quarry tiles and place them out of play.
 • Use 2 of each production building and 1 of each violet building. The rest are placed out of play.
 • Use 65 victory point tokens
 • Place 40 markers in the colonist supply and 2 on the colony ship (like the standard rules: minimum number of colonists on ship = number of players)
 • Remove 2 barrels of each good and place them out of play.
 • Use 2 cargo ships: the 4-space ship and the 6-space ship
 • Use all of the roles except for 1 of the Prospectors (7 total).

Play Process

The Governor begins and selects a role. Players then alternate selecting (and performing) roles until each has chosen 3 roles. 1 doubloon is then placed on the remaining role and the Governor is switched to the other player. The new Governor is then first to select a role and so on. All further rules are the same as in multi-player game.

Nye bygg:
Fra Rio Grande Games' hjemmeside kan man laste ned pdf-filer med nye bygg som kan kombineres i spillet.

 

Ra

Ra for to spillere:
rec.games.board postet David Eggelston følgende variant: Man spiller Ra etter vanlige regler, men begynner med seks soler hver. Fordel solene ved å kombinere to av solgruppene fra 4-spillersammensetningen. Dette betyr at spiller 1 får gruppe 1 og 4 (13-10-9-6-5-2), spiller 2 får gruppe 2 og 3 (12-11-8-7-4-3).

For å få færre auksjoner og vanskeligere valg foreslår Torbjørn Engdal 7 Ra pr. epoke og kun fire soler hver: (2-5-7-8 of 3-4-6-9).

Uansett hvilken variant du velger skal det godt gjøres å finne et auksjonsspill som fungerer bedre for to.

Regler for handikapp:
Andrew W. har foreslått følgende regelendring. Regelendringen skal gjøre det lettere for nybegynnere å vinne i Rasende Roboter: For å forklare regelvarianten bruker jeg et eksempel med tre spillere, og vi har kommet til runde 7. Basse har fått 4 ordrer, Valborg har fått to mens Benny, som ikke har spilt Rasende Roboter før, ikke har fått en eneste ordre enda. For å finne handikappet bruker man differansen mellom spillernes ordrer. Så, hvis Basse byr 6 trekk på neste ordre, så vil Valborg gå først dersom hun byr 7, mens Benny vil gå først ved et bud på 8 (eller færre) trekk.

Settlers fra Catan

Regelvariant for to spillere:
En variant av Jean-Yves og Florence Colin og en variant av John M Bach .

Andre varianter:
Game Central Station har Mark Jackson samlet mange varianter for The Settlers.

Settlers: Byer & Riddere

Nye regler for røveren:
Klaus Teuber, mannen bak Settlers-spillene, har kommet med følgende offisielle regelendring til Settlers Byer & Riddere:

Når man spiller Byer & Riddere, vil ikke røveren forlate ørkenen før barbarene har angrepet Catan for første gang. Når du ruller '7' og barbarene ennå ikke har angrepet, flyttes ikke røveren og spilleren får heller ikke trekke råstoffkort fra en annen spiller. Man sjekker kun om noen spillere har flere enn det tillatte antall kort på hånd (disse må da levere fra seg halvparten av korta som vanlig).

Røveren blir altså stående i ørkenen helt til første gang barbarerne angriper. Spillerne kan ikke bruke aktive riddere eller fremskrittskort (f.eks."Biskop") til å flytte røveren.

Disse reglene gjelder også piratskipet (bortsett fra at dette ikke starter i ørkenen).

Viktig: Siden man kan rulle både '7' og barbarskipet i samme terningkast, kan det hende at man ruller '7' første gang barbarene angriper. Hvis dette skjer vil barbarene angripe først og deretter sjekker man råstoffterningene. Siden de allerede har angrepet når man sjekker for råstoff, vil røveren kunne flyttes før første gang i denne runden.

Kilde: brettboard.dk.

Union Pacific

Regelvariant for aksjeutbyttekort:
Når man legger inn aksjeutbyttekorta som beskrevet i reglene, så kan man risikere at alle fire utbyttene kommer opp veldig tett, eller til og med samtidig. For å unngå dette kan en bruke følgende regelvariant:
Under forberedelsene, etter at hver spiller har mottatt sine aksjer og fire aksjer er snudd opp og plassert ved siden av spillebrettet, tar man 24 kort fra bunka og legger dem i fire bunker med seks kort i hver. Se resterende korta blir delt i fire bunker som er omtrent like store. Bland et aksjeutbyttekort inn i hver av disse fire bunkene. Lag så en aksjebunke ved å legge en av bunkene med aksjeutbyttekort på bordet. Legg en av sekskortsbunkene uten aksjeutbyttekort oppå denne. Legg en ny bunke med et aksjeutbyttekort oppå denne igjen og fortsett slik annenhver gang med og uten aksjeutbyttekort til alle bunkene ligger i en aksjebunke på bordet. På denne måten vil det gå minst seks kort mellom hver gang aksjeutbytte utbetales.

Wyatt Earp

Regelvariant for fotokort:
(Dette er en regel spillmakerne hadde med i det opprinnelige spillet, men som utgiver valgte å droppe når spillet ble utgitt.) Når noen åpner spill mot en skurk (ved å spille ut minst tre like kort) og en annen spiller sitter på sheriff-fotokortet av denne skurken, kan denne spilleren spille dette kortet (selv om det ikke er hans tur). Da man kun har lov å spille ett sheriffkort i runden åpner denne regelen for at du kan få slengt ned ekstra sheriffkort når det er andre som har spillet.

Spørsmål? Send oss gjerne en e-post eller ring oss på tlf. 4000 4999 (v/Siv).
 
Alle våre nyheter..